Mor: No* Snow Spots Cheyenne 

Far: Laskalinas Kent 

 

Det ble 4 gutter og 2 jenter